TTHL_QuangTrung_1969
Sep 1, 2010–May 9, 2020
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Chau Le
Gia Đình 3T
Dung Tran