World Seniors Championship-2019. Blitz
Aug 23, 2019
International Draughts Federation (Owner)
Anatoliy Razvalinov