♻️✅วันที่​ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ ๑๒ โดยในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ปร... ดูเพิ่มเติม
Jun 11
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)