Mặt Bằng Biệt Thự Palm Residence Quận 2
Aug 1, 2018
Đạt Thành (Owner)
Hung Tong