วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับมอบเกียรติบัตร ในนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ "โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Apr 15, 2018
Kanyarat Malayaporn (Owner)
Montree Kongkaew