Brandeskiklub 1986-90
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)