ภาพการมอบของบริจาค08/05/63
May 8
Chaiyaphol Saithong (Owner)
jetsada tangjaroen
Jaiyen yenjai