รายงานตัวนร. ม.4 3/4/65
Apr 2–3
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (Owner)
นางสาวกชแก้ว อาจารีย์
นายถวิล จันทร์คุ้ม
Pensri Changrua
Wongsawat Sittiwong
ราเมศน์ โสมแสน
ไชยยา คัดชารัตน์
Benyaporn Zii
Nujaree Putmaw