ALR 0.8/ALR 1.8/Gain 1.0 + DNP
May 6, 2019
Dima Duhov (Owner)
Dimi3 D
Valkokangasnet Oy
Tapio Touru