26กย.2565 PA สาขางานสี ยานยนต์ไฟฟ้า บริการยานยนต์ และ ป.ตรี
Sep 28, 2022
งานศูนย์ข้อมูล2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Owner)
วัชรพงษ์ มีชูทิพย์