นักศึกษาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ดูงานที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน(ศูนย์ศรียวง) จังหวัดนนทบุรี (21 กันยายน 2561)
Sep 26, 2018
 · 
Shared
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Owner)