ศึกษาดูงาน สวนพฤษศาสตร์ และ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
Sep 25–27, 2017
พิทยา แม่นทรง (Owner)
วรารัตน์ โชติกลาง