LỄ TRUYỀN DẦU GIÁO PHẬN 2019 (1)
Apr 17–18, 2019
Truyền Thông Bùi Chu (Owner)
Quân Hoàng
Thuấn Vũ
TRUNG HIEU
Tien Roc
Đạt Vũ Quốc