63-02-25 ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผ้าซิ่นตีนจก บ้านพูลสุข อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)