เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้นโยบายนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในการขับเคลื่อนการศึกษาภายในโรงเรียนด้วยวิสัยทัศน์ " โรงเรียนเลยพิทยาคม สร้างคนคุณภาพ ด้วยครูมืออาชีพ ภายในปี 2563" ในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
Oct 25, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
HONEY HAPPY โลกแห่งความรู้