วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม 1308 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง และ อาจารย์รณรงค์ จันใด รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการนี้มี อาจารย์วรลักษณ์ เจริญศรี และ อาจารย์อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย
Aug 1, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)