Tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2016
Oct 13, 2016
Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông (Owner)
Quoc Do