วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา และนายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสรรพยาวิทยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คุณครู ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนของท่าน #งานแนะแนวการศึกษา
Feb 12, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)