วันที่ 8 ก.ค. 63 นายจิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jul 8
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)