2021-2022 Firebots (Fremont High Robotics FRC)
Oct 20, 2021–Mar 21, 2022
FHS Robotics Media (Owner)
Chloe Lau
shrida bhat
Shrida Bhat
Katya Teodorovich
Soham Manoli
Smrithi N
Sohini Stone
Aryen Palkar
David Stallman