พิธีปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 51
Nov 11, 2022
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
สมเดช อุปฮาด
กุ้งกั้งกอล์ฟไนท์