Tổng kết VTIK 2019 tại Sầm Sơn 21-23/6/2020
Jun 21–Sep 20, 2020
CSDM Center (Owner)
Đức Minh
Hai Trieuthanh
Phúc Vì Thị
Bích Hoàng