นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
Dec 22, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
natthapong boonmeewiset
วิภาดา แก้วชาเนตร
อัญญารัตน์ พุทธิมา