ข่าวสวท.พช. เริ่ม 07/02/62
Feb 7, 2019–Aug 14, 2020
สวท เพชรบูรณ์ (Owner)
Preecha Sribuppha
Somjit Tansuk
สวท พช. คุณปู้