ข่าวสวท.พช. เริ่ม 07/02/62
Feb 7, 2019 – Nov 30, 2020
สวท เพชรบูรณ์ (Owner)
ยุทธ บุญมี
ยุทธชัย ศรีโสภา
Jureeporn chantharamat
Preecha Sribuppha
Somjit Tansuk
สวท พช. คุณปู้