2565.02.08 วันก่อตั้งสถานศึกษาครบรอบ 38 ปี การเปิดโรงอาหารใหม่และการประชุมผู้ปกครอง
Feb 7–8
SINNARIN WITTAYA (Owner)
paisan meeprom
กาแฟ
นางสาวนิธิกานต์ ธนิตชัยพัฒน์
อรุณี นารัมย์
Attawit Tuekla
นงนุช แท่นแก้ว
Kung Oxi
อนุษา มีรสล้ำ