พิธีไหว้ครู ปี 2563 วันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
Jul 15–16, 2020
สุรนาฏ ลือศิริวัฒนา (Owner)
16 ณัฏฐณิชา สูงสุด