Summer Coding Camp
Jul 25–30
Jack Chau (Owner)
Ken Chiu
Emily Yuen
Michael Chu
Rachel Yeung
Melody Mok
Tracy Mok