เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19
Jun 23, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)