Sa Mạc Golgotha 2 - Giáo Xứ Phú Lý | 14-15-16/04/2023
Apr 14 – 16, 2023
Ban Truyền Thông BHG-TN GP Xuân Lộc (Owner)
Trí Đức Đào
Tú Phạm
Nga Nguyen
Gấu Tuyền