ป6 2565
Jun 10–17
ครูอัมพร ศรีกําเหนิด (Owner)
วชิรวิทย์ กมลานนท์
กิติพัฒน์ มณีนาค