2017-09-15_16 Pochod Z Brna do Brna (vše)
Sep 12–18, 2017
Z Brna do Brna 100km / 24h (Owner)
Vojtěch Buček
Tereza Ema Wojcik
Martin Fasora