โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบนิเวศวิทยา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Apr 2–3, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
พิริยะ ภิรมย์