50 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn Hữu Thành
Jul 12, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
Nhật Hào