2022-8-20 Hình ảnh ngày mừng Bổn mạng Hội Dòng
Aug 19 – 22, 2022
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Thắm Nguyễn Hồng
hong nguyen
lieu maria
nga nguyễn
Như Bảo Hồ Thị
Cẩm Vân Anna
Thi thuý Hằng Nguyễn
Minh Thuỳ