วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวย คณะครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
Dec 22, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)