นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
May 12–13, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
กฤศนรัตน์ พุทธเสน
อันดามัน Kids
อาวุธ ดวงดาวพารัมย์
Nattaphong Kriangkraiwong