วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 " โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำทีมคณะวิทยากรศึกษานิเทศก์ อบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในครังนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Jul 29–30
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)
Newyear 9
Tanyarat Kaewpinit