ภูเก็จ ๒๓๓ ปี เมื่อ ๒๕๖๑ : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ (มอภ.จห.)
May 14–15, 2018
Morall Jotmaihet (Owner)
Sayan Rung