กิจกรรมฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ (9 ตุลาคม 2564)
Oct 8–9
admin Picture (Owner)
ศรินดา คัจฉพันธุ์
หนู จํานงค์ดี
12 นายวรินทร์ อนันต์สุขสวัสดิ์
Chayanat Chomphunut
Sun_ 2006
ณัฐชยา แก่นบุญ
ชัยวุฒิ แก่นจําปี