วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕ "พัทลุงเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง (ระดับประเทศ) 🎉🎉🎉🎉🎉 🏆🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งผลัดเมดเลย์ - นายธาราเทพ มุขโรจน์ ม.๖๐๕ 🏆🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ชาย - นายธาราเทพ มุขโรจน์ ม.๖๐๕ - นายพนธกร อักษรกาญจน์ ม.๖๐๕ ผู้ฝึกสอน : นายสมคิด ชูโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 🏆🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมท ทีมหญิง - เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี ม.๒๐๒ - เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ ม.๒๐๖ - นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท ม.๔๐๙ - นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ม.๕๐๘ - นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ ม.๖๐๕ - นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ ม.๖๐๕ - นางสาวคงชนก หมอกแก้ว ม.๖๐๗ - นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ ม.๖๐๖ - นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ม.๖๐๙ ผู้ฝึกสอน : นายวิทยา ชุมหล่อ และนายสุธา หนูประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Apr 15, 2018
Kanyarat Malayaporn (Owner)
วิทยา ชุมหล่อ