A meeting with NATO Ass. S. G. for Public Diplomacy
Feb 28–Mar 2, 2019
Aliki Mits (Owner)
NIKOLAOS STRATIKIS
THEO GEORGIOU