วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๔๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระซอง นำรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ ดับไฟป่า ที่ลุกลามบริเวณทุ่งนาเป็นบริเวณกว้าง บ้านดงอินำ หมู่ที่ ๑๑ และได้รับ การสนับสนุนน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เทศบาลตำบลพระซอง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Apr 27
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)