แนะแนวการศึกษาต่อเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ ที่ 11 ก.ย. 2560 1. นตท.ณัฐพัฒน์ ขำชู ตำรวจน้ำ ปี3 2. นตท.นิติพล ศรีบุรินทร์ ทหารบก ปี 3 3. นตท.พงศ์เทวา เสนานุช ทหารบก ปี3 4. นตท.วศิน แสนใจวุฒิ ทหารบก ปี1 5. นตท.ตรงเพชร วัฒนกูล ตำรวจ ปี1
Sep 10, 2017
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Phornet Phornet