ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Apr 21 – May 14
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
WATCHARAPON BUPPACHART
30.นางสาวจุฑาทิพย์ หิตะรักษ์
กัลยรัตน์ คูณเพิ่ม
nusara budsaket
siranarisa sopaku
ชนากานต์ ศรีภาชน์
ชนิสรา ผลจันทร์
16.ศิริประภาพร แก่นสน