62.06.13 พิธีไหว้ครู, พิธีมอบตัวเป็นศิษย์, พิธีประดับเข็ม, พิธีมอบทุนการศึกษาเพชรกันกุล ปีการศึกษา 2562
Jun 12–13, 2019
WATNOINOPPAKHUN SCHOOL (Owner)
pookkapooy pensiri
Gus & Elle
สุดเขต เสรดเป็ด
BoKung BK.
ชํานาญ เต็นภูษา
OSIE ER
Woonsen Phatbanphot
บ.แบงค์ ชุมสาย