ห้องบรรยาย 1
Mar 22, 2018–Jun 14, 2019
Jirapat Topanurakkhun (Owner)
Jutamas Kanjanamon
Sutthisak Phakdee
than Arc
Thanyaporn Arc