21.08.06 Monte Cornetto
Aug 7–9
Antonio Spinello (Owner)
Elisabetta Savio