นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการ "การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ(Buy-in)เครือข่ายการวิจัยพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันการสูบบุหรี่" วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Jun 27, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)