สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข. ณ จ.เลย
Jul 6–7, 2018
Person Webalbums (Owner)
Nichapa Bootmart
มารศรี นิลทรัตน์
Auchara Yaikaew
Wasana Ning Ning
Kanchana Juntarasombut