Lễ cầu siêu Chư Hương linh tử nạn trên biển và rải tro cốt tại Sans Francisco do chùa Đại nhật như lai tổ chức ngày 8-9-2018.
Sep 8–9, 2018
H PH (Owner)
Diệu-Lý Cung
Tue Thanh
Dat Nguyen
Minh Le
Minhnguyen Thich
Dong Tran
Christine Thao Nguyen
James Minh Nguyen